EASY HOTEL

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Vách tivi
  Thấp như 2.679.000 ₫
 2. Tủ áo không cánh
  Thấp như 3.649.000 ₫
 3. Kệ để vali
  Thấp như 1.349.000 ₫
 4. Bàn Làm việc
  Thấp như 859.000 ₫
 5. Mini Bar
  Thấp như 2.269.000 ₫
 6. Vách đầu giường có ổ cắm + đèn
  Thấp như 1.279.000 ₫
 7. Táp đầu giường
  Thấp như 869.000 ₫
 8. Giường ngủ có vách
  Thấp như 3.798.000 ₫
 9. Tủ áo 1 cánh
  Thấp như 2.959.000 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

9 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần