Flexfit đạt chất lượng theo chuẩn giá trị ngành nội thất